Φορτοεκφορτώσεις

Εδώ και 30 χρόνια βρισκόμαστε στο χώρο της εργολαβίας στις φορτοεκφορτώσεις. Όλα αυτά τα χρόνια συνεργαζόμαστε με αποθήκες καταστήματα των super market, μεταφορικές, εξαγωγικές εισαγωγικές εταιρίες λιμάνι Θεσσαλονίκης, λιμάνι Αιγίου επίσης εταιρίες που είναι τελωνεία στην χώρα μας.